หมูทุบ

หมูทุบ

หมูทุบของพรทิพย์ได้รับคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว มีความพิเศษที่ขนาดแผ่นใหญ่ กว้าง ซึ่งเกิดจากการคัดชิ้นหมูขนาดใหญ่ในการผลิต หมูทุบให้มี 2 รสชาติคือชนิดเผ็ด และ ไม่เผ็ด

หมูทุบ

บรรจุภัณฑ์และขนาดบรรจุ

หมูทุบบรรจุถุง

1  หมูทุบ/หมูทุบพริก 1 ขีด (น้ำหนักสุทธิ 90 กรัม)

2 หมูทุบ/หมูทุบพริก 2 ขีด (น้ำหนักสุทธิ 185 กรัม)

3 หมูทุบ/หมูทุบพริก 3 ขีด (น้ำหนักสุทธิ 285 กรัม)

หมูทุบ

อายุการเก็บรักษา (shelf-life)

3 เดือน

ปริมาณขั้นต่ำการสั่งซื้อ

ปริมาณขั้นต่ำสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อเป็นดังนี้

 หมูทุบ/หมูทุบพริก  1 ขีด – 100 ถุง (บรรจุลังเล็กขนาด 51x40x32 cm (WxLxH) )

 หมูทุบ/หมูทุบพริก 2 ขีด –  50 ถุง (บรรจุลังเล็กขนาด 51x40x32 cm (WxLxH) )

หมูทุบ/หมูทุบพริก 3 ขีด –  40 ถุง (บรรจุลังเล็กขนาด 51x40x32 cm (WxLxH) )

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อและขอใบเสนอราคาที่   sales@porntipinterfood1940.com

สั่งซื้อสินค้าราคาปลีกออนไลน์ และจัดส่งทางไปรษณีย์ที่

http://www.porntipthailand.com

http://www.facebook.com/porntipthailand